Образовање медицинских сестара у Србији и проблеми са којима се професија медицинских сестара суочава

NameEURASHE_sem_PHE_Belgrade_090315_pres_PETROVIC_srb.pdf
Size1.2 MB
Downloads2895
Year2015
Author(s)Nikola Petrović, Gordana Arsić-Komljenović
Abstract
Sestrinstvo je stručna delatnost, koja zahteva kontinuirani razvoj, praćenje i stalno prilagođavanje, zasnovano na naučnom posmatarnju.Moderno sestrinstvo favorizuje edukacijukao prioritet u profesionalnom životu medicinskih sestara. Više i visoko obrazovanjemedicinskih sestara je prioritet modernihdržava.Problemi savremenog sestrinstva najvišesu vidljivi u nedovoljnom obrazovanju i nemogućnosti napredovanja u struci. U Srbiji postoji duga tradicija sestrinskog poziva, a školovanje za medicinske sestre postoji na nivou srednjih, visokih škola i fakulteta. Po bolnicama i domovima zdravljaširom Srbije trenutno radi 50.415 medicinskih sestara i tehničara. U našem zdravstvenom sistemu jedva jedna od deset sestara imavišu ili visoku stručnu spremu, dok je zakonski minimum u Evropskoj uniji 30 odsto. Pored toga, na mestima glavnih sestara, nisu uvek sestre sa višom ili visokom školom, zdravstvena nega je nedefinisana, a Ministarstvo zdravlja RS nije sistematizovala poslove na kojima bi radile strukovne medicinske sestre i strukovne medicinske sestre specijalisti. Uz mogućnost uvođenja master programa, potrebno je razgraničiti i definisati uloge medicinskih sestara različitih nivoa obrazovanja, napraviti platne razrede i dati veću institucionalnu podršku sestrama koje žele da se dalje školuju.
CategoriesModernising PHE within diversified HE » 2015 Seminar Regional