Međunarodni Poslovni Koledž Mitrovica (IBCM)

NameEURASHE_sem_PHE_Belgrade_090315_pres_IBCM_srb.pdf
Size1.6 MB
Downloads423
Year2015
Author(s)IBCM
Abstract
Međunarodni Poslovni Koledž K.Mitrovica je visoka obrazovna insitucija koja posluje pod motom "Od teorije do prakse". Koledž je osnovan 2010. godine a 2012. godine je dobio međunarodnu akreditaciju od strane Nemačke agencije za akreditaciju, Evaluationsagentur Baden- Wuerttemberg (EVALAG). Koledž je neprofitna obrazovna fondacija, razvijena i radi pod pokroviteljstvom SPARK-a, holandske nevladine organizacije. Koledž nudi međunarodno akreditovane Academic Profession diplome (AP, 2 godine, 120 ESPB) i Bačelor diplome (3,5 godina, 210 ESPB) u sledećim oblastima Marketing i menadžment (AP) ili Bačelor u Međunarodnoj prodaji i marketingu, Javna uprava (AP) ili Bačelor u Menadžmentu javne uprave, Menadžment u zaštiti životne sredine sa poljoprivredom (AP i Bačelor studije). Obrazovanje na koledžu vodi do dobijanja dvostruke diplome od strane Lillebaelt akademije profesionalnog visokog obrazovanja (www.eal.dk), a nastavni plan i program je u skladu sa međunarodnim (EU) standardima. Nastava je u potpunosti na engleskom jeziku, studenti tokom studija imaju kontinuirani pristup časovima, akademskog i biznis, engleskog jezika. Pored sadržaja programa koji je visokog kvaliteta, Koledž nudi prvoklasne uslove u novoizgrađenoj zgradi, mogućnost za bar jedno stažiranje koje je integrisano u obrazovne programe i odličnu perspektivu za zapošljenje nakon diplomiranja. Koledž trenutno ima 260 studenata i 47 Bačelor diplomaca. 73.3% od ukupnog broja diplomaca je zaposleno u privatnom i nevladinom sektoru u regionu Mitrovice, od kojih je oko polovina dobila zaposlenje u firmama u kojima su stažirali.
CategoriesMission of PHE » 2015 Seminar Regional