EURASHE in het Nederlands

Wat is EURASHE?

EURASHE is de Europese vereniging van de  instellingen voor hoger onderwijs die professioneel gerichte programma’s aanbieden binnen de Bolognastructuur. Zij verrichten praktijk – en professioneel gericht onderzoek. EURASHE is opgericht in 1990 in Patras, Griekenland. Het secretariaat is gevestigd in Brussel.

Meer over EURASHE vindt u hier (English)

 

Wie zijn de leden van EURASHE?

Meer dan  500 instellingen voor hoger onderwijs in 40, landen binnen en buiten de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA), zijn aangesloten bij EURASHE. De leden van EURASHE behoren tot nationale netwerken van instellingen voor hoger onderwijs, maar ook individuele instellingen voor professioneel gericht hoger onderwijs zoals University Colleges, Universities of Applied science en Polytechnics. Andere leden van EURASHE zijn beroepsverenigingen en stakeholder organisaties, actief in het hoger onderwijs.

Meer over de leden van EURASHE vindt u hier (English)

 

Wat zijn de doelstellingen van EURASHE

EURASHE heeft als missie het verdedigen van de belangen van het professioneel gericht hoger onderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. De doelstellingen van EURASHE zijn:

 • Bijdragen tot de realisatie van de Europese ruimte voor Onderwijs en Onderzoek (EHERA);
 • het stimuleren van transnationale samenwerking tussen de leden;
 • de leden en de instellingen voorzien van een platform voor informatie-uitwisseling over de toekomstige ontwikkeling van het hoger onderwijs;
 • Het bevorderen van een goede samenwerking tussen de leden van EURASHE en instellingen van buiten de Europese Ruimte voor hoger onderwijs en Onderzoek (EHERA);
 • Een actieve  samenwerking op vlak van hoger onderwijs realiseren met gelijksoortige organisaties.

 

Wat doet EURASHE?

EURASHE is binnen 4 belangrijke beleidsdomeinen:

EURASHE is actief in deze 4 belangrijkste beleidsthema’s door o.a.:

 • Het ontwikkelen van beleidsstandpunten;
 • De promotie en representatie van het professioneel gericht hoger onderwijs bij beleidsmakers, stakeholders en partners;
 • het organiseren van evenementen ,congressen en vormingen;
 • het coördineren van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op vlak van hoger onderwijs.

Meer over de activiteiten van  EURASHE vindt u hier (English)

 

EURASHE Beleidsactiviteiten

EURASHE ontwikkelt haar activiteiten in lijn met haar lange termijn strategie. Deze worden toegelicht in de  publicatie  ‘EURASHE’s 10 Commitments for the EHEA in 2020’ (Maart 2010), bijgewerkt in het overkoepelend beleidsrapport ‘Towards a Diversified, Responsive and Competitive European Higher Education’ (April 2012). De standpunten van EURASHE zijn ook gespecifieerd in thematische beleid – en positierapporten:

Meer over de beleidsactiviteiten van EURASHE vindt u hier (English)

 

Vertegenwoordiging van het Professioneel gericht hoger onderwijs (Professional Higher Education/PHE)

De hoofddoelstelling van EURASHE is het verdedigen van de belangen van de professioneel gerichte hoger onderwijs. EURASHE legt daarbij de nadruk op het belang van dit hoger onderwijs en de permanente kwaliteitsverbetering ervan. Dit bereiken we ook door professioneel hoger onderwijs te vertegenwoordigen en zijn bijdrage aan de samenleving te onderstrepen bij beleidsmakers, partners en andere stakeholders. EURASHE is sinds 2001 een adviserend lid van Bologna Follow-Up Group (BFUG). EURASHE is ook een lid van ‘E4-Group’ met de collega’s van ENQA, ESU and EUA: een partnerschap voor de ontwikkeling van de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Meer over representatie-activiteiten van EURASHE vindt u hier (English)

 

EURASHE’s evenementen

EURASHE’s Jaarlijkse Conferentie, seminaries, workshops en ronde tafels dragen bij tot de professionalisering van de aangesloten instellingen en zijn daarom van groot belang voor de ontwikkeling van het professioneel gericht hoger onderwijs in Europa. Aan deze evenementen wordt deel genomen door instellingshoofden, professoren, medewerkers van het hoger onderwijs, beleidsmakers, academici en studenten- van binnen en buiten Europa. Onze evenementen gaan door in de aangesloten instellingen van EURASHE en zijn erkend als een communicatief en informatief platform voor experts van het onderwijs.

Meer over EURASHE evenementen vindt u hier (English)

 

Internationale Projecten van EURASHE

Om de uitvoering en de realisatie van onze doelstellingen te ondersteunen initieert EURASHE samen met haar leden internationale samenwerkings- en onderzoeksprojecten. Onze aanpak is multidisciplinair, politiek onafhankelijk en we combineren onderwijs-, onderzoeks- en beleidsontwikkeling met concrete initiatieven. Tot onze projecten behoren:

 • PHExcel: een haalbaarheidsstudie over een kwaliteitslabel en excellentie  van de professioneel gerichte hoger onderwijs  opleidingen
 • HAPHE: over de diversiteit, harmonisering en missie van het professioneel gerichte hoger onderwijs in Europa
 • L5Missing: Level 5 The Missing Link – de zgn. ‘short cycle’ opleidingen in Europa
 • FLLLEX: Impact van levenslang leren strategieën op professioneel hoger onderwijs

Meer over EURASHE projecten vindt u hier (English)

 

Tekst voorbereid door EURASHE met ondersteuning van Alja Kiseleva en Johan Cloet voor de Nederlandstalige versie. Aangepast in oktober 2014.