Просветни преглед: “Чврста спона знаньа и праксе”

The article is available here.

EURASHE_sem_PHE_Belgrade_090315_press